یو پی اس

خوب تر است که دستگاههای یو پی اس گزینه نیاز خویش را از شرکت های معتبری تهیه فرمائید که سرویس ها پس از فروش و پشتیبانی مناسبی ارائه میدهند. به جهت بالاتر بردن قدمت اثرگذار دستگاه، خوبتر می باشد نسبت به دمای محفظه نیز اهمیت باشید. باتریها اصلی طول قدمت گوناگون تولید می گردند به طور معمول باتریهای نیکل کادمیوم اهمیت طول عمرزیاد می باشند ، در صورتی که سرویس و محافظت آن صحیح شکل گیرد، البته زیرا با ارزش بالامی باشد غالبا کمتراستفاده می گردد ، باطریهای سرب – اسید اهمیت درپوشی باز (تر) با قیمت کاهش حیاتی طول قدمت میانگین بوده و نیاز به سرویس و حفظ دارااست ، بهترین باتری حساس ارزش مطلوب مدل سیلد اسید ( سرب-اسید اهمیت درپوشی بسته ) می باشد ، اولا نیاز به سرویس و نگهداری ندارد . محل مطلوب برای UPS و باتری می بایست اهمیت چه ویژگی هایی باشد؟ در تعیین باتری اساسی ارتفاع عمر مورد نیاز چه نکاتی راباید رعایت کرد؟ یکی از مواردی که در قیمت دستگاه ups اثر گذاری گذار هست نوع دستگاه ups است.و کلیدی توجه به همین که کدام نوع از دستگاه الکتریسیته اضراری را تعیین کنید، بها دستگاه یو پی اس تغییر‌و تحول می کند. تعمیر و خدمت دستگاه به ادله پهناور بودن حجم دستگاه ups باید در محل انجام گیرد. مناسبترین جور باتری به جهت UPS مدل سرب اسید (lead – acid) می باشد و بخش اعظم اصلی درپوش تماما بسته که نیاز به سرویس و مراقبت ندارد و حساس ولتاژ ۱۲V استعمال می گردد . در آیتم مثال فوق باتوجه به اطلاعات ارائه شده از سوی سازندگان باتری ، ۱۶ عدد باتری (۱۹۲ ولت) مهم ۲۴ آمپر ساعت ظرفیت سرویس دهی می تواند به جهت ۳۰ دقیقه بار را تغذیه نماید . این یو پی اس ها در مدل های Online ،Offline و Line interactive در تمام گنجایش ها و تکنولوژی به روز وارد شده و مهیا ارائه به مشتریان می باشد. به چه صورت زمانه الکتریسیته دهی(Back Up) را به جهت باتری ها تحلیل یو پی اس کارتخوان پروتکشن مدل dc1180 کنیم؟ باتریها درانواع متفاوت و مقدار آمپرساعت متعدد عرضه می شوند ، براین اساس به منظور نصب باتری مناسب و استفاده ازآن باید آنالیز دقیقی انجام گیرد. دقت : نظارت فوق به شکل معمولی در این جا آمده هست زیرا ولتاژ واقعی باتری اصلی دشارژشدن آن افت می کند .

حتما بخوانید:
اشتباه شماره 1 لباس بچگانه در حال مرتکب هستید (و چهار راه‌ها برای تعمیر آن})