کشاورزان در جنوب غربی باید همچنان منتظر کاشت باشندآقای احد تعزیفی گفت: طبق آمار در ماه اول سال آبی جاری در تمامی مناطق کشور بارندگی بسیار کمتر از حد نرمال بوده است.

به گفته وی، بر اساس برآوردها هفته آینده فقط در کمربند شمالی و شمال غرب بارندگی رخ می دهد و از دهه سوم آبان ماه از میزان بارش ها در مناطق غرب و شمال غرب کاسته می شود.

رئیس مرکز خشکسالی گفت: بر اساس مدل های اقلیمی در پایان فصل پاییز میزان بارش ها در نیمه غربی و جنوب غربی کشور به حد نرمال می رسد. با وجود پیش بینی نرمال بارش در فصل پاییز، کسری بارش در 2 سال گذشته جبران نشده است.

وظیفه می گوید: از ابتدای سال آبی تاکنون در اکثر نقاط به استثنای جنوب شرق دمای هوا بالاتر از حد نرمال است و از نیمه دوم آبان ماه دما کاهش می یابد.

رئیس مرکز خشکسالی گفت: با توجه به آغاز فصل کشت گندم و جو به کشاورزان جنوب غرب توصیه می شود برای دریافت اولین بارندگی پاییزی تا 2 هفته آینده صبر کنند. اما در شمال غرب کردستان به بالا و همچنین در کمربندی شمالی از هفته آینده شرایط برای کشت مهیا است.

بارندگی ها در اولین ماه سال آبی به شمال آذربایجان، اردبیل و سواحل شمالی محدود می شود و در سایر نقاط باران نمی بارد. باران های جنوب شرقی ناشی از اثرات موسمی است.

حتما بخوانید:
راه اندازی اولیه لپ تاپ ایسوس Asus 🅱️

دیدگاهتان را بنویسید