وضعیت بازار گوشت چگونه است؟علی اصغر ملکی گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم گوسفند بی دم 175 تا 176 هزار تومان به صاحب مغازه و 180 تا 190 هزار تومان به مصرف کننده فروخته می شود.

به گفته وی، در رابطه با صادرات و پایان ثبت نام دام با توجه به پایان سال، هر کیلوگرم گوشت طی هفته گذشته 4 تا 5 هزار تومان رشد داشته است.

ملکی می گوید: تحقیقات در سطح بازار نشان داده است که برخی سوداگران با عوام فریبی به جای گوشت گوسفند گوشت گوسفند عرضه می کنند که توجه آنها را جلب کردیم. به همین دلیل است که تاجران باید به مردم بگویند گوشتی که با قیمت 140 هزار تومان عرضه می کنند، گوسفند نیست.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفند قیمت فعلی هر کیلوگرم دام در شهرستان ها را بین 78 تا 80 هزار تومان اعلام کرد و گفت: عرضه دام نسبت به ماه گذشته به دلیل پایان سال و صادرات کاهش یافته است. ، به طوری که در شرایط فعلی دامداری از استان کرمانشاه به نام یکی از استان های دامپروری در تهران کمتر دیده می شود.

به گفته ملکه، آمارها حکایت از قاچاق برخی از دام ها به عراق دارد که در کنار صادرات و افزایش محصولات پروتئینی در 6 ماهه دوم تاثیری بر التهاب بازار ندارد.

حتما بخوانید:
دریافتشده در ۶ مه ۲۰۱۱

دیدگاهتان را بنویسید