من در مورد دفتر جو بایدن خیال پردازی می کنم


چه کسی باید از رئیس جمهور منتخب بایدن بخواهد که به کابینه خود بپیوندد؟ همه نظر دارند و اکثر نظرات وحشتناک هستند. در قسمت 20 از سیاست همه چیز میزبان لورا مارش و الکس پارین رویاهای ما را از کابینه تعبیر می کنند. آنها در مورد ما چه می گویند و در مورد جو بایدن چه می گویند؟ جیسون لینکینز ، معاون سردبیر در جمهوری جدید ، و اوسیتا نووانوو ، نویسنده مجله مجله ، با جسارت به الکس و لورا کمک می کنند تا کابینه خیالی خود را تنظیم کنند.

متن قسمت 20 را بخوانید.
منبع: some-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*