مقاوم سازی با FRP : مشاوره، طرح و اجرا

از جمله مسائل قابل توجه، زوال الیاف پلیمری مسلح کننده مثل آرامید است. مقاوم سازی حیاتی الیاف پلیمری نسبت به روش های سنتی تداخل کمتری در کاربری ساختمان در حین اجرا ساخت می نماید. در مواردی که استفاده از ماشین آلات سنگین و یا این که توقف کاربری ساختمان در هنگام اجرا قابلیت پذیر نیست. در همین جور مقاوم سازی نیاز به تخریب بنا و ساخت مجدد آن نمیباشد و در مقایسه دارای مراحل تخریب و ساخت مضاعف مقرون بصرفه تر می باشد. اجرای مقاوم سازی مهم CFRP که مقاوم سازی اهمیت الیاف کربن نیز نامگذاری شده است، راحت و از لحاظ اقتصادی مقرون مقاوم سازی سازه بنایی اساسی frp بصرفه تر است. برخلاف مصالح متداول ساختمانی کارگزاشتن FRP و فرآیند اجرای FRP نیازمند نیروی متخصص و در حیث گرفتن نکته ها خاصی است. اثرات سودمند روش پیش تنیدگی عبارتند از به تعویق انداختن تشکیل ترک، ارتقاء ظرفیت کششی اعضا بعلت محصورکنندگی و کاهش هزینه های دارای ارتباط حساس مقاوم سازی اصلی الیاف FPR، به خاطر این که همان مقدار مقاومتی را که می توان مهم الیاف FRP فارغ از پیش تنیدگی بدست آورد می قدرت حساس پوشش های FRP پیش تنیده شده البته حساس سطح بازه کمتر بدست آورد. برای به تاخیر انداختن جداشدگی FRP و افزایش بازده طرح مقاوم سازی مهم FRP می توان نوار های جاکتی U شکل را در منطقه ای که جداشدگی آغاز شده می باشد تعبیه کرد. بعضی مواقع ساختمان هایی که دال تخت دارند، استانداردهای مقاوم سازی ضروری به شیوه دیوار برشی را رعایت نکرده اند. از FRP در تقویت ستون ها، تیرها، دال ها، اتصالات، دیوارهای برشی بتنی، دیوارهای آجری، اساس و عرشه پل ها و . دلایل متعددی مثل افزایش فشار وارده بر دال بتنی، طراحی غیر اصولی، خوردگی آرماتورهای فولادی، تولید رخنه در بتن به زمان مقاوم سازی عایق و یا این که گرد‌همایی مضاعف پِی موجب تقویت پِی و مقاوم سازی تحت خاک می گردد. در سطح بعد از آن از مقاوم سازی دارای الیاف FRP ، آلودگی هایی همچون ذرات گرد و غبار دارای استفاده از فشار هوا و یا آب از سطح آیتم نظر پاک می شوند. مقدار اثربخشی مقاوم سازی سازه دارای FRP به طور کلی به انتقال بنیادی تنش از بتن به ورق های FRP به وسیله سطح مشترک بستگی دارد.

حتما بخوانید:
AC احساس خوبی دارد، اما برای سیاره وحشتناک است. در اینجا نحوه رفع آن آمده است