قیمت خرید برندهای منتخب تلویزیون های هوشمند امروز (24 شهریور)