صادرات از 3 مرز تجاری به عراق متوقف شد / مرزهای جایگزین آماده انتقال کالاهای صادراتی به عراق هستند