در برابر کار از راه دور جمهوری جدید


همانطور که مدت ها است که تقویت کننده های آن ادعا می کنند ، کار از راه دور مزایای آشکاری را ارائه می دهد. شرکت ها در اجاره خود صرفه جویی می کنند. کارمندان مجبور نیستند برای کار خود سفر کنند. و هر کسی بدون حواس پرتی در دفتر کار می تواند کارآمدتر باشد. اما برای دهه ها ، دورکاری به راحتی نتوانست مانع آن شود. در قسمت 23 از سیاست همه چیز میزبانان لورا مارش و الکس پارین با نویسنده ریچارد کوک در مورد اینکه چرا و عدم تمایل تاریخی ما برای کار به عنوان یک خانه دار در آینده صحبت می کنند.

بعداً در نمایش ، کیتی مک دوناو ، معاون ویراستار جمهوری جدید ، با توجه به سیاست شوراهای بازنشستگی پیش از موعد ، خیال فرار کامل از کار را بررسی می کند.

بخوان یک متن کامل از “علیه کار از راه دور”.
منبع: some-news.ir

دیدگاهتان را بنویسید

Comment
Name*
Mail*
Website*