ارتقاء از ویندوز – بنیاد نرم‌افزار آزاد – کار با هم برای نرم‌افزار آزاد

تصور کنید: دیگر از کتاب فروشی به کارگیری نمی شود. دیگر کتابی را به دوست خویش امانت ندهید. دیگر خبری از قرض گرفتن از کتابخانه عمومی نمیباشد – دیگر خبری از “نشت” نمی باشد که ممکن میباشد به کسی فرصتی بدهد که بدون پرداخت هزینه بخواند. آن ها می‌توانند هر بار که می‌خواهند کتابی بخوانند، به آهنگی گوش دهند یا ویدیویی را تماشا کنند، مردم را مجبور به پرداخت پول کنند، و همچنین خودشان را شناسایی کنند. اشتراک‌گذاری عمومی کپی‌ها معمولا دقت را به آثار مبهم یا این که مختص جلب می‌کند: وقتی مونتی پایتون فایل‌های ویدیویی خویش را به جهت دانلود در کانال قرار داد، فروش آن بیش از 200.35 ارتقا یافت در همین حال، فناوری دیجیتال همینطور راه‌های جدیدی برای پشتیبانی از هنر ارائه می‌دهد. به این ترتیب توصیه می کنم از تابعی به کارگیری نمایید که مشتق آن مثبت است ولی به سمت صفر میل می کند، نظیر ریشه مکعب. طراحی محصولات و رسانه‌ها برای محدود نمودن کاربر، رئیس محدودیت‌های دیجیتال یا DRM نامیده می‌شود. هدف آن بی‌عدالتی است: محروم نمودن کاربران رایانه از دستمزد رسمی آنها در استفاده از نسخه‌های اثر ها منتشر شده‌شان. دولت‌ها باید اساسی به کارگیری از نرم‌افزار آزاد از حاکمیت محاسباتی خود حفظ نمایند و مدرسه ها باید تنها نرم‌افزار آزاد را تدریس دهند تا مأموریت خویش را برای تدریس شهروندان عالی جامعه‌ای قوی، آزاد و همکار انجام دهند. حتی قرائت یا این که گوش دادن هم هنگامی غیرقانونی می باشد که نرم افزار به جهت مسدود نمودن آن طراحی شده باشد. عباراتی نظیر “دزدی دریایی”، 31 “حمایت از نویسندگان” و “مالکیت معنوی”، 32 و ادعاهایی که خواندن، تماشا یا گوش دادن به هر چیزی سوای پرداخت پول “سرقت” است، بسیاری از خوانندگان را متقاعد کرده میباشد که دستمزد و منافع آنها به حساب نمی آید. WIPO (سازمان جهانی “مالکیت فکری”) حیاتی رواج دو معاهده یاری می کند که فقط هدف آن ها الزام قوانینی از این دست است. طنز غنی است، یک سازمان خبری از دعوا در آیتم خبر ها عمده در خبرها خود پرهیز می کند. من هر جمعه خبر ها جدید DRM را ارسال خواهم کرد. اما درصورتیکه کتاب های الکترونیکی جایگزین مکتوب های چاپی شوند، همین آزادی ها منتقل نمی شوند. تیم گسترده ما، از کتاب های عاشقانه تا کتاب های فناوری اطلاعات، مطمئناً دقیقاً حاوی همان چیزی میباشد که شما به دنبال آن هستید. امروزه وب وبسایت هایی وجود دارند که قابلیت و امکان دانلود 2 کتاب را به رخ آزمایشی بدون پول مهیا می کنند. امضای همین معاهدات هیچ سودی به جهت شهروندان یک سرزمین ندارد و هیچ عامل موجهی وجود ندارد که هر کشوری آنها را امضا کند. رابین مک‌کلوی هفت برهان می‌آورد که چرا بایستی مهم رانندگی نفس‌گیر 500 مایلی از اینورنس و بازگشت کنار بیایید، و اد باست نیز توان طبیعت را به اشتراک می‌گذارد و چرا فکر می‌نماید که تور به جهت تندرست خیالی شما خوب است. به جهت اشخاصی که هر نوع نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از اینجا کلیک نمایید ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
سازمان دهندگان گراسروت امیدوارند که منچین را به سمت پوپولیستی تری سوق دهند